Bent u ouder? Lees hier alles wat u moet weten!

Bent u gastouder? Lees hier alles wat u moet weten!

De inspectie-rapporten van Rondomkids en haar gastouders vindt u hier.

Bereken hier uw kinderopvang-toeslag

Officiële documenten

Welkom bij Gastouderbureau Rondom Kids

Rondomkids is een kleinschalig gastouderbureau in Midden Nederland. Bij ons staan de persoonlijke aandacht voor de gastouders, ouders en kinderen, en transparantie centraal.

Iedere bij Rondomkids aangesloten gastouder werkt zelfstandig en biedt professionele kleinschalige kinderopvang vanuit het eigen huis of dat van de ouder(s) die opvang voor hun kind wensen.

Rig Dekkers, de eigenaar van Rondomkids heeft ook zelf jarenlange ervaring in de gastouderopvang. Ze hecht veel waarde aan persoonlijke aandacht voor, en laagdrempelige ondersteuning van de bij Rondomkids aangesloten gastouders en ouders.

“Ik weet hoe fijn het is als je erop kunt vertrouwen dat je kinderen in een veilige en prettige omgeving de zorg en aandacht krijgen die goed is voor hun welbevinden en ontwikkeling. En dat je als gastouder weet dat je bij vragen altijd ergens terecht kunt voor ondersteuning.”

Nieuwsbrief december 2021

Nieuwsbrief december 2021    

Kinderopvangtoeslag 2021

Tabel hoogte kinderopvangtoeslag voor 2021

Corona

Over het Corona virus en de gastouderopvang Protocol Kinderopvang versie 13 november Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOinK, AJN, RIVM.pdf Rondomkids Corona virus Corona update 15 maart 2020 Corona 16-03-2020 voorlopige sluiting gastouderopvang Corona update...

Maart 2020

In deze nieuwsbrief diverse artikelen en informatie voor de Gastouderopvang. Rondomkids heeft een nieuwe Aansprakelijkheidsverzekering en Ongevallenverzekering afgesloten voor de gastouders. Verder nieuws over de KNGO >>Nieuwsbrief maart 2020  

Kindvak 2020

In januari 2020 ben ik samen met 2 gastouders naar deze beurs geweest. Het is dé Beurs voor kinderopvangorganisaties. Hier een kort verslagje van deze dag. >> KindVak 2020  

Voor wie is Gastouderbureau Rondomkids?

Rondomkids is er voor gastouders en vraagouders. Wilt u gastouder worden? Gastouderbureau Rondomkids maakt graag kennis met u! Wilt u meer informatie ontvangen over hoe u zich kunt aanmelden? Of heeft u assistentie nodig bij uw aanmelding? Wij informeren en helpen u graag. Bent u als vraagouder op zoek naar flexibele, kleinschalige opvang voor uw kinderen? Dat is precies wat een gastouder van Gastouderbureau Rondomkids kan bieden. 

Gastouder worden, hoe werkt dat? Wat moet ik als gastouder zoal weten en kunnen?

Meer lezen …

Als ouder een gastouder vinden,
hoe werkt dat?

Meer lezen …

Wanneer u als ouder gebruik maakt van een geregistreerde gastouder van Rondomkids, heeft u waarschijnlijk recht op kinderopvangtoeslag.

Meer lezen …

Toeslag en registratienummer

Iedere kinderopvangvoorziening staat met een eigen nummer geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Het registratienummer van Gastouderbureau Rondomkids is 590127809.

Bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag dient u het registratienummer van uw gastouder in te vullen op mijn toeslagen.nl

Ouders die kiezen voor gastouderopvang komen alleen voor deze toeslag in aanmerking als ze gebruikmaken van een in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerde voorziening.

Met deze rekentool kunt u zelf de hoogte van de toeslag berekenen.

Wie zijn wij?

Het Rondomkids team bestaat uit Rig Dekkers (eigenaar) en Petra van den Berg (externe aandachtsfuncionaris). Zij zorgen er samen voor dat de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd is en blijft.

“De ervaring die wij in ons werk en als moeder hebben opgedaan zorgen ervoor dat we onze gastouders optimaal kunnen ondersteunen bij het bieden van deskundige, betrokken kinderopvang die elke ouder voor zijn of haar kinderen wenst.”

Ik ben Rig Dekkers. Ik werk sinds 2000 als zelfstandig ondernemer. Daarvoor werkte ik 10 jaar in de jeugd- en welzijnssector, onder andere als begeleider op medische kleuterdagverblijven, in verschillende instellingen voor getraumatiseerde kinderen en als gastouder met een eigen BSO.

Nadat ik zelf kinderen had gekregen heb ik een paar jaar in andere sectoren gewerkt. Met Gastouderbureau Rondomkids ben ik weer terug bij wat ik het allermooist vind: de kinderopvang!

Ik ben Petra van den Berg. Ik ben maatschappelijk werker en specialist in opvoedondersteuning. Ik heb jarenlang in de kinderopvang, gehandicaptenzorg, thuiszorg en vrouwenopvang gewerkt. Met veel plezier zet ik me voor Rondomkids in als externe aandachtsfunctionaris.

Dit betekent dat Rondomkids te allen tijde een beroep op mij kan doen wanneer een bij het gastouderbureau aangesloten gastouder of ouder een zorg- of hulpvraag heeft.

Inspectie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op – en de handhaving van – geregistreerde kinderopvang. De gemeente waar de kinderopvang-voorziening is gevestigd, dient de kwaliteit van deze opvang te bewaken. De GGD is verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderopvang. Net als elke andere kinderopvangorganisatie wordt ook Gastouderbureau Rondomkids jaarlijks bezocht voor een inspectie. Gekeken wordt dan onder meer naar ons pedagogisch beleid, onze bedrijfsvoering en procedures, en of alle benodigde certificaten up to date zijn.

Het meest actuele inspectierapport van de GGD over Rondomkids vindt u hier. Op de site van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u tevens alle inspectierapporten van onze aangesloten gastouders. 

Bent u enthousiast geworden over wat we doen en wilt u graag kennis met ons maken?
Of wilt u meer weten over Gastouderbureau Rondomkids? Dat kan!
We zijn per mail dagelijks te bereiken op info@rondomkids.nl en telefonisch op maandag en dinsdag tussen 9 en 14 uur en donderdag en vrijdag tussen 9 en 17.30 uur op 06 24 25 1705.
Wij zien uw mail of telefoontje graag tegemoet!  

8 + 8 =

Postadres
Mr. Johannes Sandersonhof 16
1241 CE  Kortehoef

Telefoon / e-mail
06 24 25 1705
info@rondomkids.nl

Registraties
KvK 32078799
LRKP 590127809

Disclaimer

Auteursrecht
Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Uw bijdrage
Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan Rondomkids zijn de standaard-publicatievoorwaarden van toepassing.  Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de eigenaar om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels on-line beschikbaarstelling in enig netwerk.

Vertrouwelijk
Alle gegevens die door Rondomkids worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Rondomkids geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Links
Onze sites bevatten links naar andere sites die niet tot het eigendom van Rondomkids behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.